بزرگسالان

کتاب های آموزشی بزرگسالان مجموعه American English File است یک دوره پنج سطحی آموزش زبان انگلیسی از انتشارات آکسفورد است، که شامل یک سطح Starter و ۴ سطح اصلی است، از نقاط قوت کتاب های American English File، برنامه مدونی از نحوه صحیح تلفظ حروف، کلمات و جملاتزبان انگلیسی برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است.

دوره های آموزشی بزرگسالان در آموزشگاه زبان انعکاس شامل زبانهای انگلیسی و غیر انگلیسی (فرانسه) می باشد. کلیه این دوره ها از مبتدی تا پیشرفته ادامه دارند.

سیستم آموزشی به گونه ای است که با به کار گیری چهار مهارت زبانی (Speaking – Listening – Reading – Writing ) سعی در کاربردی تر کردن زبان تدریس شده دارد، به همین دلیل زبان آموزان آموزشگاه انعکاس سریعتر در مهارت (Speaking) گفتاری پیشرفت می نمایند.

دوره های برگزار شده بصورت ترمیک، دو روز زوج یا فرذ،فشرده پنج شنبه ها ، جمعه ها و برگزار می شود.