TOEFL

هدف این دوره آماده‌سازی دانشپذیر برای شرکت در آزمون بین‌المللی TOEFL iBT می‌باشد.

این دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشی طی ده هفته ارائه می‌شود و دانشپذیر دو روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشی در کلاس حضورمی‌یابد.

منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون TOEFL iBT در برگیرنده هر چهار مهارت زبانی مورد نیاز برای شرکت در آزمون اصلی شامل Listening، Speaking، Reading و Writing می‌باشد.

دانشپذیر در صورت کسب حد نصاب لازم در آزمون تعیین سطح وارد دوره TOEFL iBT می‌شود و در غیر این صورت بر حسب نمره کسب شده به دوره یا دوره‌های پیش‌نیاز هدایت می‌شود تا پس از کسب دانش زبانی مورد نیاز وارد این دوره شود.