چرا فونیکس بهترین روش برای یادگیری کودکان شناخته شده است؟

برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان روشهای مختلفی وجود دارد که .بی شک یکی از بهترین روشها که از کارآیی خوبی برخوردار است ، آموزش زبان انگلیسی به روش فونیکس است که به دلیل نتیجه بخش بودن آن مورد استقبال والدین قرار گرفته است.فونیکس یعنی آموزش زبان انگلیسی را اصولی ادامه مطلب…